loading

VAKKEN & RICHTINGEN

Metodika begeleidt voor alle richtingen en alle vakken, zowel in het secundair als in het hoger onderwijs.

Komt het vak of de richting waarvoor je begeleiding zoekt niet voor in de lijst?

Geen probleem. Wij bespreken jouw vak en de cursusinhoud met ons team en zoeken een oplossing. Hebben wij toch niet de juiste docent in huis, dan communiceren wij dit eerlijk naar jou toe. Zo ben je zeker dat je deskundig geholpen wordt.

VAKKEN

Economie
Micro-economie
Macro-economie
Accounting
Boekhouden
Vennootschapsboekhouden
Analytisch boekhouden
Analytische kostencalculatie
Financieel management
Financiële analyse van de onderneming (FAO)
Fiscaliteit
Management accounting
Wiskunde
Statistiek
Analyse
Financiële wiskunde
Financiële rekenkunde
Discrete wiskunde
Meetkunde en lineaire algebra
Fysica
Natuurkunde
Mechanica
Sterkteleer
Elektriciteit
Scheikunde
Organische chemie
Anorganische chemie
Biochemie
Microbiologie
Genetica
Plantkunde
Ecologie
Biologie
Java
Access
SPSS
C#
Databanken
Programmeren
Informatica
Recht
Fiscaal recht
Geschiedenis
Historische kritiek
Psychologie
Erfelijkheidsleer
Filosofie
Frans
Engels
Duits
Spaans
Nederlands
Latijn

RICHTINGEN

Toegepaste Economische Wetenschappen
Economische Wetenschappen
Handelswetenschappen
Handelsingenieur
Bedrijfsmanagement
KMO-Management
Retailmanagement
Fysica en sterrenkunde
Chemie
Wiskunde
Statistiek
Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie
Geneeskunde
Tandheelkunde
Diergeneeskunde
Dierenzorg
Bio-ingenieur
Biochemie en biotechnologie
Biowetenschappen
Industrieel Ingenieur (Industriële wetenschappen)
Burgerlijk Ingenieur (Ingenieurswetenschappen)
Nautische wetenschappen
Architectuur
Kunstwetenschappen
Geschiedenis
Archeologie
Taal- en Letterkunde (alle talen)
Toegepaste Taalkunde (Vertaler-tolk)
Informatica
Toegepaste Informatica
Criminologie
Sociaal Werk
Rechten
Rechtspraktijk
Psychologie
Pedagogie
Biologie
Geografie
Biomedische wetenschappen
Biomedische laboratoriumtechnologie
Podologie
Logopedische wetenschappen
Ergotherapie
Orthopedagogie
Audiologie
Communicatiewetenschappen
Communicatiemanagement
Lerarenopleiding: lager onderwijs
Lerarenopleiding: secundair onderwijs
Vastgoed
Landmeten