loading

BEGELEIDING

Wanneer vinden de lessen plaats?
De lessen kunnen in principe 7 dagen op 7, van 7u tot 22u plaatsvinden. De planning van de lessen gebeurt door de coördinatoren, in samenspraak met jou en jouw docent.

Worden de bijlessen telkens op een vaste dag en een vast uur ingepland?
De bijlessen worden ingepland in onderling overleg met de docent. Dit kan wekelijks op een vaste dag, maar de planning kan ook wijzigen naargelang jouw lessenrooster, hobby’s, enz.

Hoe lang duurt een bijles?
Een bijles duurt doorgaans 2 uur, maar kan ook korter of langer duren. We houden hierbij rekening met jouw concentratievermogen en het soort begeleiding.

Werken jullie met pakketten of formules?
Nee, we vragen enkel het inschrijvingsgeld en rekenen daarnaast het aantal uren aan dat je effectief les hebt gevolgd. Hou er wel rekening mee dat de meeste studenten minstens 10 uur individuele hulp nodig hebben en dat het inschrijvingsgeld een vast bedrag is per twee opeenvolgende zittijden, onafhankelijk van het aantal uren begeleiding dat je volgt.

PRAKTISCH

Wat moet ik doen als ik niet naar de bijles kan komen?
Wij vragen om enkel te annuleren in ernstige gevallen. Een annulatie dient minstens één werkdag vóór de gemaakte lesafspraak en vóór 12u00 ’s middags te gebeuren en dit telefonisch via het secretariaat van Metodika. Op die manier ben je zeker dat je les niet aangerekend wordt. Bij laattijdige annuleringen zijn wij genoodzaakt de les integraal aan te rekenen.

Wanneer is Metodika gesloten?
Metodika is het hele jaar doorlopend open, ook tijdens de schoolvakanties! Ons secretariaat is elke werkdag open, dit binnen de reguliere kantooruren.

Wat moet ik meebrengen op het intakegesprek?
Wij willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van de struikelblokken die jij ervaart. Breng naar het intakegesprek dus zoveel mogelijk informatie mee. Denk hierbij aan schoolresultaten, jouw cursus of de delen waarmee je moeite hebt, inhoudstafels, lessenrooster, examenrooster, enz. Dit helpt ons om de juiste begeleiding voor jou uit te werken.

Wat moet ik meebrengen naar de bijles?
Naast jouw cursus en schrijfgerief breng je het best ook je lessenrooster en persoonlijke agenda mee, al dan niet digitaal.

Is het mogelijk om bij Metodika te studeren?
Zeker en vast! Neem contact op via gent@metodika.be en dan reserveren wij voor jou een lokaal waar je in alle rust kan studeren.

Kunnen de lessen ook bij mij thuis of op kot plaatsvinden?
De lessen vinden steeds plaats op onze school. Uitzonderlijk kunnen de lessen ook bij de docent of bij jou thuis (mits verplaatsingsvergoeding) doorgaan.

BETALINGEN / RESERVATIES

Hoeveel kost een intakegesprek?
Een intakegesprek is volledig vrijblijvend en dus gratis! Nadien kan je nog steeds beslissen of je je al dan niet inschrijft. Metodika is echter geen studieadviesdienst. Ouders en studenten die een gesprek aanvragen, zijn op de hoogte van de financiële voorwaarden, verbonden aan een eventuele inschrijving en zijn potentieel vragende partij voor studiebegeleiding.

Moet ik op voorhand al iets betalen?
Het inschrijvingsgeld is bij de inschrijving te betalen, al dan niet met een voorschot op de lessen. De afrekening gebeurt op regelmatige basis via een betalingsbrief met een overzicht van de gevolgde lessen.

DOCENTEN

Wat als het niet klikt met mijn docent?
Persoonlijkheden klikken niet altijd. Metodika hecht veel waarde aan vertrouwen en eerlijkheid. Daarom vragen wij jou ons hierover onmiddellijk in te lichten. Op die manier kunnen wij samen met jou en de docent een andere aanpak zoeken, of we gaan op zoek naar een andere docent.

Kan ik een proefles volgen?
Dit kan zeker. Als je niet zeker bent of studiebegeleiding iets is voor jou, dan regelen wij een proefles (aan het standaardtarief). Zo kun je zelf oordelen of je de begeleiding ziet zitten of niet.

OVER METODIKA

Wat zijn jullie slaagpercentages?
Metodika streeft steeds naar een maximaal slaagpercentage, hoewel dit natuurlijk afhankelijk is van de voorgeschiedenis, de motivatie en de vooruitgang van de student. Na elke examenperiode hebben we telkens weer tevreden studenten, dit kan je ook uit de getuigenissen opmaken.

Werken jullie rond leerstoornissen?
Wij stellen geen diagnoses en voorzien geen gespecialiseerde therapieën. Hiervoor verwijzen wij naar gespecialiseerde centra. Indien je een leer- of ontwikkelingsstoornis hebt, zijn we hier graag van op de hoogte, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Vermoeden wij een leer- of ontwikkelingsstoornis, dan zullen wij jou en jouw ouders hierover aanspreken. Wij helpen wel met jouw studiemethode en inzicht in de leerstof, ook als je een leer- of ontwikkelingsstoornis als hindernis hebt.

Helpen jullie bij studiekeuze?
Volg je bijlessen bij ons en heb je vragen over jouw studiekeuze, dan kan je die uiteraard stellen. Wij zijn echter geen studieadviesbureau. Metodika zet zich in voor de begeleiding in de richting die jij gekozen hebt.