loading

HOGER & UNIVERSITAIR ONDERWIJS

Plots kom je voor een enorme hoeveelheid leerstof te staan, die bovendien veel complexer is dan in het middelbaar. Is er een specifiek vak in jouw bachelor- of masteropleiding waarmee je moeite hebt? Onze vakdocenten geven jou op een heldere manier tekst en uitleg bij de vakken waarmee jij in de knoop ligt.

CENTRALE EXAMENCOMMISSIE

Ben je van plan de examens via de Centrale Examencommissie (Middenjury) af te leggen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Ben je al gestart, maar ondervind je moeite met bepaalde vakken? Wij zetten jou op de goede weg, geven tips, extra uitleg en ondersteuning bij de vakken waarmee jij het moeilijk hebt.

SECUNDAIR ONDERWIJS

Heb je niet de juiste studiemethode? Ben je een eeuwige uitsteller? Heb je moeite met een bepaald vak? Metodika leert jou hoe efficiënter te studeren en begeleidt jou om een specifiek vak onder de knie te krijgen.

PROEVEN, PAPERS & PRESENTATIES

Ben je momenteel jouw bachelor- of masterproef aan het schrijven, maar zit je ergens vast? Heb je moeilijkheden met schrijven op academisch niveau? Wij helpen je bij het onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het structureren van de teksten, het helder formuleren van zinnen en het nalezen op fouten.

EXAMEN ARTS & TANDARTS

Sta je te springen om te starten aan de opleiding tot arts of tandarts, maar blijkt het toelatingsexamen een hoge drempel te zijn? Wij bieden zowel tijdens het schooljaar als in de zomermaanden intensieve begeleiding aan en bereiden jou voor op het examen!

TAALVAKKEN

Guten Tag! ¡Hola! Hi there! Hallo! Bonjour! … Wist je dat Metodika jou ook met taalvakken kan helpen? In samenwerking met Eurospeak begeleiden wij leerlingen en studenten voor Frans, Engels, Duits, Spaans, Nederlands, enz.!